Biuro Marketingu i Komunikacji
Biuro Marketingu i Komunikacji

 1. Do podstawowych zadań Biura Marketingu i Komunikacji należy kreowanie pozytywnego wizerunku Uczelni, promowanie jej osiągnięć w kraju za granicą oraz inicjowanie aktywności informacyjnej wspólnoty Uczelni.
 2. Biuro koordynuje działania marketingowe podejmowane w Uczelni oraz wspiera aktywność promocyjną jej jednostek. Biuro prowadzi działania promocyjne imprez zewnętrznych, w których Uczelnia bierze udział.
 3. W szczególności Biuro odpowiada za prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej oferty badawczej, dydaktycznej i usługowej Uczelni, w tym:
  1. przygotowywanie i dystrybucję materiałów informacyjnych;
  2. redagowanie treści zamieszczanych na stronie internetowej Uczelni;
  3. redagowanie Biuletynu Informacyjnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
 4. Biuro zapewnia obsługą filmową i fotograficzną uroczystości uczelnianych, obejmującą montaż, obróbkę graficzną oraz archiwizację.
 5. Biuro współpracuje z innymi jednostkami Uczelni, w tym wydziałowymi, dla potrzeb koordynacji:
  1. wyjazdów do szkół w celu prezentacji oferty dydaktycznej Uczelni;
  2. organizacji warsztatów dla uczniów w laboratoriach Uczelni.
 6. We współpracy z Biurem Rekrutacji na Studia, Biuro Marketingu i Komunikacji odpowiada za udział Uczelni w krajowych targach edukacyjnych oraz organizację Dnia Otwartego Uczelni.
 7. W Biurze Marketingu i Komunikacji funkcjonuje rzecznik prasowy, który odpowiada za utrzymywanie kontaktów ze środkami masowego przekazu i udzielanie informacji o działalności Uczelni, zgodnie z prawem prasowym. Do zadań rzecznika prasowego należy w szczególności:
  1. reprezentowanie uczelni w mediach oraz kreowanie relacji z mediami;
  2. prowadzenie i organizacja konferencji prasowych z udziałem władz Uczelni;
  3. monitorowanie, gromadzenie i analiza informacji medialnych o Uczelni;
  4. zarządzanie treścią kanałów komunikacji społecznej.

 

Na Uczelni dzieje się coś ciekawego? Poinformuj Nas !
Zachęcamy do systematycznego przesyłania informacji na temat ciekawych wydarzeń w Państwa jednostce uczelnianej, np. gdy organizują lub współorganizują Państwo ciekawą konferencję, sympozjum, zjazd, koncert, wieczór literacki, spotkanie promocyjne, debatę, podpisali Państwo ważną umowę o współpracy, uzyskali dotację na interesujące badania czy właśnie otwierają Państwo nowe laboratorium lub dokonali ciekawych odkryć itp.

Informacje, które chcieliby Państwo zamieścić w Biuletynie Informacyjnym UR, proszę wysyłać na adres jacek.okarmus@urk.edu.pl.

Informacje, o których chcieliby Państwo powiadomić media lub zamieścić na stronie Uczelni, czy w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn) proszę wysyłać do rzecznika prasowego Uczelni na adres i.majewska@urk.edu.pl.

Informacje, które chcieliby Państwo rozesłać do wiadomości wszystkich pracowników Uczelni lub zamieścić na stronie UR, proszę wysyłać na adres: promocja@urk.edu.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do publikacji wybranych wiadomości.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i szerokiego informowania o swoich działaniach.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie